School

Welkom bij TREA

We willen als school, als leerkracht en als ouders allemaal dat onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs en begeleiding krijgen.

Dit vergt ongelofelijk veel van de groep maar vooral ook van de leerkracht.

Helemaal wanneer je kinderen in je groep hebt met sociaal emotionele-, gedrags-, en leerproblemen. Aan sommige kinderen zou je meer aandacht willen besteden maar je hebt daar gewoonweg niet de tijd en ruimte voor.

Of je weet even niet hoe je dat aan moet pakken.

Je hoeft dit niet alleen te doen, want….

TREA kan dat stukje ondersteuning bieden:

Onderwijsondersteuning  Kinder- en Jeugdtherapie

Mogelijkheden zijn:

 • Meedenken,
 • Leerkrachten handreikingen geven: ‘hoe om te gaan met…,
 • Kinderen begeleiden die net dat stukje extra aandacht nodig hebben,
 • Kinderen begeleiden die in een moeilijke situatie zitten, zoals echtscheiding of rouw.
 • Kinderen ondersteunen met sociaal emotionele problemen,
 • Kinderen ondersteunen met gedragsproblemen,
 • Kinderen ondersteunen met leerachterstanden,
 • Positief gericht werken aan sociale vaardigheden van een groep kinderen,
 • Bemiddelen als het niet zo lekker loopt tussen ouders – kind – school,
 • Ondersteunen en/of uitvoeren van individuele begeleiding, zoals rugzakbegeleiding,
 • Ondersteunen van RT en/of IB werkzaamheden,
 • Team- en/of ouderavonden organiseren gericht op sociaal emotionele problemen van kinderen,
 • Voorlichting geven over datgene waar jij als leerkracht behoefte aan hebt,
 • Groep 8ters voorbereiden op het voortgezet onderwijs,
 • Adviseren/ondersteunen bij het opstellen en/of uitvoeren van handelingsplannen.

Vanuit het kind

Het is voor een kind belangrijk om te beseffen dat hij/zij niet het probleem is, maar dat hij/zij een probleem heeft.

Bij TREA leert het kind snel wat hij/zij zelf kan doen om het probleem op te lossen. Of hoe hij/zij ermee om kan gaan. We gaan samen op zoek naar wat er dwars zit en wat het kind nodig heeft om de problemen weer de baas te worden. En het is niet alleen effectief, het is ook erg leuk!

Ok

Laten we eens kennismaken en kijken wat de mogelijkheden zijn.