Tarieven

Tarieven

Kennismakingsgesprek is gratis.

€ 80.00 per uur directe ondersteuning/therapie/coaching zoals:

  • Ondersteuning/therapie/coaching in de praktijk
  • Ondersteuning/therapie/coaching op locatie
  • PGB begeleiding

€ 80.00 per uur indirecte ondersteuning/therapie/coaching zoals:

  • Intake/advies gesprek
  • Observatie
  • Ouder/school/evaluatiegesprek
  • Ouderavond
  • Huis/schoolbezoek
  • Schriftelijk verslag

ABN AMRO: NL29ABNA0601702581 t.n.v. T. Zeefat

Vergoedingen door de zorgverzekeraar

Er bestaat de mogelijkheid om vergoeding te krijgen. Lees hiervoor zorgvuldig de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar. Meerdere zorgverzekeraars vergoeden kinder- en jeugdtherapie en/of kindercoaching gedeeltelijk of geheel binnen de aanvullende verzekering. Vaak valt het onder de alternatieve zorg. Kijkt u op www.vit-therapeuten.nl voor een overzicht van vergoedingen en een coulance brief.

Wanneer u een doorverwijzing heeft van een arts, kunt u de kosten als ziektekosten opvoeren bij uw belastingaangifte. (als buitengewone lasten)

Ook kunt u informeren bij de gemeente of u in aanmerking komt voor een AWBZ-vergoeding (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of persoonsgebonden budget (PGB). Hiermee kunt u zelf zorg, hulp en begeleiding kopen.

TREA heeft de volgende registraties:

Kamer van Koophandel - indebuurt Groningen

Kamer van Koophandel 

KVK-nr: 56615558

AGBcode en registratie voor Fortem – Fortem.NU

AGB register

Zorgverlener – 90-047513

Praktijkcode – 90-056099Vereniging van Integraal Therapeuten

Registerlidnummer 709.21A

 

Registertherapeut BCZ® bij de koepelorganisatie RBCZ Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg

(kijk voor info over het RBCZ startpakket op http://www.RBCZ.nu/devijf)

Licentienummer: 409197R

S.C.A.G.  is een gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. 

https://scag.email-provider.eu/link/6df46d2qn1/gknzfodiob/xeg6pvnuc6/khg43rrnnl/94zgvbjkip

Registernummer 11828

TREA valt onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg TCZ


TREA werkt samen met de VIT aan een kwaliteitsonderzoek om de effectiviteit van kind en jeugd therapie te meten. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van het onafhankelijk onderzoeksbureau Soffos.

AVG, WGBO en beroepscode

Behalve de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), zijn de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst), de beroepscode van mijn beroepsvereniging de VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten en van het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) van toepassing op mijn werk. In onderstaande link leg ik uit wat dit voor mij als kind- en jeugdtherapeut inhoudt:

Behandelovereenkomst-2023.pdf